ברירת-מחדל  |  English  |  

      לוח הודעות

 בלוח זה מפורסמים תאריכי מפגשים , הודעות מהחברים , והודעות לחברים , וכל מידע שעשוי לעניין את החברים, ושרוצים להביא לידיעת כולם , במסגרת קבוצת החברים.


         
   מאת:   אלי פרידמן
         
תאריך:      04/11/2010     שעה:   14:13

      הנושא:  מפגש חברים בנושא בעיות אקוטיות באזורנו.

      אני מזמין בזאת את החברים לפגישת היכרות, ולדיון   
      בנושא שבנדון.
      הפגישה תערך בביתי בכפר אחים 102 , ביום ג'
      23/11/2010    בשעה 20:00      

      לתיאום ולפרטים נוספים :     052-4615818

      

 [Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]