ברירת-מחדל  |  English  |  

    
   

              
         

א סך מענטשן אין דער וועלט רעדן יידיש, אובער ווייניק מענטשן לייענן און שרייבן די שפראך.

צווישן זיי, נישט אלע מענטשן ווייסן ווי אזוי צו ארבעטן מיט א קאמפיוטער.

 

איך האב באשלאסן, אז מיר דארפן מער שרייבן אויף אידיש.

צוליב דעם דארפן מיר האבן א פלאץ אין אינטערנעט.

 אפשר וועלן , אזוי, אויך יונגער מענטשן ווילן ליינען אויף אידיש.

 

דערפאר  בעט איך אייך, אויב איר זייט אזוי  אינטרעסירט ווי איך -  איבערצייגן מענטשן נישט פארגעסן די שפראך, ביטע שרייבט מיר וועגן דעם.  אויב דאס וואס איר האט געשריבן איז גלאטליך און אינטערעסאנט פאר נאך מענטשן, וועל איך דאס אריינגעבן אין אינטערנעט.

אויב איר קענט – צייגט איבער נאך מענטשן אין דעם ענין.

ביטע,  שרייבט מיר צו:    frideli93@gmail.com     און איך וועל דאס  פובליצירן  אין מיין  אינטערנעט     www.sunef4u.com       

איר קענט אויך  דערציילן אייערע חברים אז עס איז דא  אזא נייער פלאץ אין אינטערנעט !!!

זיי קענען דארטן לייענען פארשידענע אינטרעסאנטע מעשיות.            

         פארבינדונגענס               (קישורים)                                                                     
      געחבֿרט זיך        (חברים  שלנו באתר )
      ווערטערביכער אין יידיש       (מילונים באידיש )
      ארטיקלען און דעות                    (מאמרים ודעות)
   
        פֿאָרשטעלונגען           ( הצגות ומופעים )
   
         יידישע  לידער      (שירים באידיש )
   
         אוסף קטעים ושירים באידיש מה-  YOUTUBE
   
        פתגמים ביידיש   -   שפריכווערטער
   
                                   


         
[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]