ברירת-מחדל  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות למנהלים


פסק דין חדש לגבי הכרה באוסטיאופרוזיס
וחובת צירוף פרוטוקול הועדה הרפואית

מידע שהתקבל בדוא"ל  מאת  מר אהוד מוזס מועידת תביעות , בתאריך 31 ינואר 2013

ב-17.12.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב לגבי ניצולת שואה שמשרד האוצר הכיר במחלת האוסטיאופרוזיס שלה בגין רדיפות הנאצים לפי שיעור הנכות המקסמלית שנגרם לה בהתאם להמלצות ועדת שני בגין מחלה זו ולא לפי מספר השברים שנגרמו לה בשל אותה המחלה לפי אותן המלצות (ע"ו 902-06-12 זכאי נגד הרשות.(

כזכור, ועדת שני קבעה את הקריטריונים הבאים להכרה במחלת האוסטיאופרוזיס (בדרגת חומרה של T קטן או שווה ל-2.5) לניצולי שואה שעלו עד ה-1.10.1953 והמקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים; לפי קבוצת נרדפי הנאצים, מיקום השברים שנגרמו עקב המחלה והליקוי התפקודי שנגרם בגינם כדלהלן:

        שברים בגפיים (למעט שברי אצבעות וירך)    שברים בחוליות   שברי ירך
        בלי ליקוי תפקודי קשה    עם ליקוי תפקודי קשה     בלי ליקוי תפקודי קשה    עם ליקוי תפקודי קשה     בלי ליקוי תפקודי קשה    עם ליקוי תפקודי קשה
קבוצה ראשונה    20%     40%     30%     60%     40%     80%
קבוצה שנייה     15%     30%     22.5%   45%     30%     60%

כקבוצה ראשונה נחשבים ניצולים ששהו במחנה ריכוז, בגטו, באתר השמדה של האייזנצגרופן\משתפי הפעולה עימם, חיו חיי סתר או חיו בזהות בדויה ושהו באזור שנכבש או סופח בידי גרמניה;
כקבוצה שניה כל שאר הנכים שהוכרו לפי אותו החוק כזכאים לקצבה מהאוצר.

אותה הניצולה טענה כי מגיעים לה אחוזי נכות מצטברים עבור כל השברים שהיו לה בנפרד בגין אותה המחלה ולא רק עבור הפגיעה החמורה ביותר מהן, כך שתוספת זו תזכה אותה בשיעור מצטבר גבוה יותר בבגין אותה המחלה.

בית המשפט קיבל את טענתה וקבע, בין היתר, כי : "על פי הגישה המוצעת על ידי ב"כ המערערת, לאחוזי הנכות שיוכרו בשל הפגימה יותר, יתווספו אחוזי הנכות שנקבעו בשל הפגימות הנוספות. תוצאה זו תזכה את הנכה לתגמול כספי גבוה יותר, בהתאם להיקף הפגיעה התפקודית הנובעת מהצטברות הפגימות. סבורה אני כי הגישה המוצעת על ידי ב"כ המערערת נותנת ביטוי לרוח החוק ולפיכך הולמת את התכלית הסוציאלית של חוק נכי רדיפות הנאצים...לסיכום נקודה זו, אני קובעת כי המלצות ועדת שני כפי שנוסחו, מחייבות לקבוע שינוי נפרד ביחס לכל מערכת. שקלול הנכויות יעשה, כמובן, על פי הוראת סע' 9 לתקנות."

כמו כן פסק בית המשפט כי הועדה הרפואית תקבע את אחוזי הנכות המגיעים לה בגין נכות זו לרבות התוספת המגיעה לה על פי תקנה 12 ולאור שיטת החישוב החדשה שנקבעה על ידי אותו בית המשפט לגבי תקנה זו (בפסק דין זטלמן(.

בית המשפט דחה את הטענה כי יש לעגל את שיעור הנכות לאחוז השלם הגובה יותר וקבע כי אין לכך עיגון בחוק.

אולם בית המשפט קיבל את הטענה כי יש לצרף את פרוטוקול הדיון הועדה הרפואית גם ללא בקשה מפורשת וקבע כי :החובה להודיע את החלטת הוועדה כוללת בתוכה גם צירוף פרוטוקול הדיון להודעה על החלטת הוועדה העליונה. אין זה מתקבל על הדעת כי המשיבה תסתפק ביידוע המערער כי פרוטוקול הוועדה עומד לעיונו במשרדה, או במשלוח הפרוטוקול רק לאחר בקשה מפורשת של המערער.

למותר לציין כי ניצולי השואה, אותם מערערים הפונים לוועדה הרפואית העליונה, הינם אנשים מבוגרים, למודי חולי, הנדרשים לצלוח הליכים ביורוקרטים שאינם פשוטים עבורם, על-מנת לזכות בהכרה כנכים ותגמול כספי בשל כך. סביר להניח שחלקם אפילו אינם יודעים כי באפשרותם לקבל את העתק הפרוטקול בדואר אם יבקשו זאת טלפונית מהמשיבה [הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר] , מאחר שהדבר אינו מצוין על גבי ההחלטה. המעט שניתן לעשות עבורם, על-מנת להקל עליהם לקבל את התגמולים המגיעים להם, הוא להקל את ההליך הביורוקרטי ולצרף העתק מפרוטוקול דיון הוועדה הרפואית העליונה להחלטה, גם ללא דרישה מפורשת".
את אותו פסק הדין ניתן להוריד ללא שמה הפרטי של הניצולה בכתובת הבאהhttp://www.meidashoa.co.il/pdf/Osteoporosis.pdf .

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
המידע יכול להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה שלא נכללו בסקירה וערעורים על אותם פסקי הדין שיכולים להתקבל לאחר מכן על ידי ערכאה גבוהה יותר או המלצות חדשות של ועדת שני.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.

                                


                                  תאריך ושעה
 


התחברות לחברים

[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]