ברירת-מחדל  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות למנהלים  

התקנות החדשות של נכי רדיפות הנאצים


     

        מידע שהתקבל בדוא"ל  מאת  מר אהוד מוזס מועידת תביעות , בתאריך 3  פברואר 2013ב-23.1.2013 פורסמו תקנות חדשות של נכי רדיפות הנאצים המתייחסות לניצולים שעלו עד ה-1.10.1953 ומקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

1. אחד השינויים החשובים באותן תקנות היה הגדלת מדד השכר לצורך חישוב אחוזי הנכות לפי השיטה הלינארית ל-52.369 ש"ח עבור כל אחוז נכות -  דבר שעשוי להביא להגדלת קצבאות הנכות שמקבלים ניצולי שואה רבים לפי חוק זה כאשר שיטת החישוב הלינארית נותנת לגביהם תוצאה גבוהה יותר מאשר קצבת הנכות אשר מחושבת לפי שיטת המדרגות.

לשם דוגמה - ניצולים רבים מקבלים עקב רדיפות הנאצים לפי אותו החוק קצבת נכות עבור  37.5%  אחוזי נכות - בעקבות התקנות החדשות שיטת החישוב הלינארית (52.369 כפול 37.5) תעלה את קצבת הנכות שלהם ל-1963.8 ש"ח, כיוון שתגמול זה גבוה יותר מגובה התגמול שהיו זכאים בו לפי שיטת המדרגות (1822 ש"ח).

שיטת המדרגות מחושבת לפי המלצות ועדת דורנר לפי  75% מקצבת נזקי בריאות מגרמניה עקב רדיפות הנאצים, הנבדקת אחת ל-6 חודשים לפי שער החליפין היציג הממוצע אירו\ש"ח באותה התקופה. עקב הפיחות הגדול בשער האירו ביחס לשקל מדרגות אלו לא גדלו בשנים האחרונות והן מופיעות באתר של משרד האוצר כדלקמן:

אחוזי נכות שהוכרו       25-39   40-49   50-59   60-69   70-79   80-100
קצבה חודשית בש"ח        1,822   2,271   2,711   3,164   3,609   4,502

למרות אותה היחלשות האירו בשנת 2010 החליט משרד האוצר שלא להפחית את גובה התגמול הנ"ל והוא נקבע לפי התוצאה הגבוהה יותר המתקבלת לפי שיטת המדרגות או השיטה הלינארית שהיתה נהוגה לפני יישום המלצות ועדת דורנר.

עדכון זה נעשה אוטומטית מבלי הצורך לפנות למשרד האוצר.

בכל מדרגה ישנה דרגת נכות המהווה "נקודת איזון" בין שתי השיטות (המתקבלת על ידי חלוקת הקצבה החודשית לפי שיטת המדרגות לאותה מדרגה במדד השכר לפי השיטה הלינארית) שניצולים שהוכרו להם אחוזי נכות גבוהים ממנה באותה המדרגה יקבלו קצבה גבוהה יותר לפי התקנות החדשות.

לשם דוגמה, בהתאם לעדכון החדש של מדד השכר - במדרגה של 25%-39% "נקודת האיזון" שבה שתי השיטות נותנות אותה תוצאה הינה כ- 34.79% וניצולים שהוכרו להם אחוזי נכות גבוהים יותר עד 39.9% אמורים לקבל קצבת נכות גבוהה יותר לפי השיטה הלינארית.  ואילו במדרגה של 40% - 49% "נקודת האיזון" שבה שתי השיטות נותנות אותה תוצאה הינה כ- 43.36% וניצולים שהוכרו להם אחוזי נכות גבוהים יותר עד 49.9% אמורים לקבל קצבת נכות גבוהה יותר לפי השיטה הלינארית.

במדרגה של 50%-59% "נקודת האיזון" שבה שתי השיטות נותנות אותה תוצאה הינה כ- 51.76% ומי שהוכרו לו אחוזי נכות גבוהים יותר עד 59.9% אמורים לקבל קצבת נכות גבוהה יותר. כך שלשם דוגמה - מי שהוכרו לו 59% נכות עקב רדיפות הנאצים, קצבת הנכות לפי התקנות החדשות שלו תהיה גבוהה יותר באופן אוטומטי בכ-380 ש"ח מאשר הקצבה שהיה מקבל לפי שיטת המדרגות לעיל (52.369 כפול 59 = 3090 ש"ח בחודש לפי השיטה הלינארית לעומת 2711 ש"ח לפי שיטת המדרגות).

במדרגה של 60%-69% "נקודת האיזון" שבה שתי השיטות נותנות אותה תוצאה הינה  60.41% בלבד ; ואילו במדרגה של 70%-79% "נקודת האיזון" שבה שתי השיטות נותנות אותה תוצאה הינה 68.91% - כך שעבור כל מי שמקבל קצבת נכות עבור רדיפות הנאצים בגובה של  70%-79% שיטת החישוב הלינארית גבוהה יותר מאשר שיטת המדרגות וקצבת הנכות שלהם תעלה באופן אוטומטי עקב התקנות החדשות.

מצב זה גם הופך את הגדלת אחוזי הנכות המוכרים עקב רדיפות הנאצים ככדאית במקרים רבים יותר גם אם לא עוברים עקב כך למדרגה חדשה לפי שיטת המדרגות.
לשם דוגמה, ניצולים שיעלו את אחוזי הנכות שלו בגין הרדיפות מ-70% ל-79% הרי שקצבת הנכות שלהם תגדל בכ- 471 ש"ח בחודש לפי התקנות החדשות למרות שנשארו באותה מדרגה לפי שיטת המדרגות (עבור 79% אמורים לקבל  כ-4,137 ש"ח לחודש (52.369 כפול 79) ואילו עבור 70% אמורים לקבל 3,666 ש"ח לחודש (52.369 כפול 70) ואילו לפי שיטת המדרגות שניהם אמורים היו לקבל 3609 ש"ח לחודש בלבד).


2. שינוי חשוב נוסף שנעשה באותן תקנות הינו העלאת התקרות של התגמולים לפי הכנסה (נזקק\נצרך).
להלן התקרות החדשות כפי שהן מופיעות כיום באתר של משרד האוצר:

אחוזי נכות שהוכרו       25-39
תגמול לפי הכנסה 40-49
תגמול לפי הכנסה 60- 50
תגמול מוגדל לפי הכנסה

תקרת הכנסה לניצולים הנכים (בש"ח)
5,065 ש"ח

5,523 ש"ח
8,392 ש"ח

יש לציין כי לניצולים שדרגת נכותם מעל 60% תקרות ההכנסה החדשות של התגמול המוגדל לפי ההכנסה (נצרך) מחושבת לפי השיטה להלן:
60-69% - תוספת של 5% מהתגמול הרגיל בהתאם לדרגת נכותו;
70-79% - תוספת של 10% מהתגמול הרגיל בהתאם לדרגת נכותו;
80-89% - תוספת של 15% מהתגמול הרגיל בהתאם לדרגת נכותו;
90-100% - תוספת של 20% מהתגמול הרגיל בהתאם לדרגת נכותו.

כך שבמקרים בהם שיטת החישוב הלינארית גבוהה יותר מאשר שיטת המדרגות - הגדלת תקרת הנצרך תכלול הן את העלייה הבסיסית מ-6,761 ל-8,392 ש"ח והן את העלייה בגובה קצבת הנכות לפי השיטה הלינארית בתקנות החדשות כאמור לעיל.
לשם דוגמה, מי שהוכרו לו 79% בגין הרדיפות - תקרת ההכנסה החדשה שלו עבור תגמול נצרך מחושבת לפי 8,392 ש"ח  + 10% מהתגמול הרגיל בהתאם לנכותו (שעלתה ל-4137 ש"ח כאמור לעיל) =  8,805.9 ש"ח לחודש.

מי שכבר הוכר כזכאי לתגמול לפי הכנסה (נזקק\נצרך) קצבתו זו תתעדכן באופן אוטומטי מבלי הצורך לפנות למשרד האוצר.

אולם חשוב לציין כי מי שאיננו מוכר כזכאי לתגמול נזקק\נצרך והכנסות שלו מכל מקור שהוא נמוכות מאותה תקרה חדשה (שעודכנה בפעם שנייה במהלך השנה האחרונה), עשוי להיות זכאי להשלמת הכנסה לאותה תקרה + הטבות שונות כגון הנחה על הוצ' חשמל וקצבת אלמן\ה לכל החיים לפי מבחן הכנסה במקום 3 שנים בלבד למי שמקבל קצבת נכות בלבד.
מי שדרגת הנכות שלו מתחת ל-50% וזכאי לתגמול לפי הכנסה עשוי להיות זכאי גם להטבות נוספות מהחברה להשבה כגון כגון מענקים ישירים של 4,800 ש"ח בחודש ופטור מלא על התרופות שבסל.
חשוב לציין גם כי אין לקחת בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לתגמול נזקק\נצרך את הכנסות בן\ת הזוג וקצבת אלמן\ה לפי חוק זה.
כך שמי שחישוב הכנסתו נמוך מהתקרות החדשות שפורטו לעיל אולם מקבל קצבת נכות בלבד ואיננו מוכר לקבלת תגמול נזקק\נצרך, בכדי לקבל את ההטבות שלעיל צריך להגיש למשרד האוצר בקשה לתגמול לפי הכנסה. את טופס הבקשה ניתן גם להוריד מהאתר של משרד האוצר מהכתובת הבאה - http://ozar.mof.gov.il/shoarights/forms/tagmul_nizkuk.pdf .

את התקנות נכי רדיפות הנאצים החדשות  ניתן להוריד מהאתר של משרד המשפטים מהכתובת הבאה - http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/276542BA-AEB6-40C6-9DAA-95E71819C495/39559/7215.pdf .
עדכון הסכומים נעשה באופן רטרואקטיבי לפי הפריטים השונים.
את הסכומים המעודכנים ניתן להוריד מהאתר של משרד האוצר מהכתובת הבאה - http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html .אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
החישובים נעשו למטרות הדגמה בלבד ועלולים לכלול טעויות או להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות הרשךלנטיות לכל מקרה ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד. 


                                


                                  


תאריך ושעה
 


התחברות לחברים

[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]