לחזרה לעמוד קודם, בקשר לתהליך הכנת הפסלים , הקש כאן