אמבולנס המשאלות


    מייל שהגיע אלי בתאריך  22/05/2011 ואני מביא להלן תצלום שלו: