הציורים של ז'ני
          מספר דוגמאות מהיצירות של ז'ני :