בדף זה תמצאו קישורים ופרסומים בקשר ללימודים במכללות 
      שונות , וכן מידע על ימים פתוחים במכללות אלה.


        כרגע  הסתיימו הימים הפתוחים וההרשמות.

        נפרסם שוב כשתתחיל  "העונה".