ברירת-מחדל  |  English  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות למנהלים


הגדלת קצבאות ה-BEG שמקבלים ניצולי שואה מגרמניה

מידע שהתקבל בדוא"ל מאת מר אהוד מוזס מועידת תביעות , בתאריך  8  מרץ 2013רשויות הפיצויים הגרמניות פרסמו לאחרונה כי החל מחודש מרץ 2013 הקצבאות שמקבלים ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה-BEG יוגדלו ב-5.7%.

כמו כן פורסם על ידן כי התשלום שיועבר לניצולים בחודש מרץ 2013 יכלול גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוקטובר 2012 - פברואר 2013.

חשוב לציין כי הגדלת הקצבה לא אמורה לפגוע בזכאות של אותם ניצולים לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי בישראל כיוון שהחל משנת 2011 אין לקחת קצבה זו בחשבון לצורך קביעת הזכאות לאותה הגמלה לפי סעיף 224(ד)(3)(א) לחוק הביטוח הלאומי.

כידוע, הגדלת הקצבאות לפי חוק ה-BEG עשויה להשפיע גם על קצבת נכות אחרת שמקבלים עשרות אלפי ניצולים אחרים ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (אשר לפי המלצות ועדת דורנר היא מחושבת, בנוסף לשיטה הלינארית, גם לפי 75% מקצבת ה-BEG).
אולם יש לציין כי חישוב זה לוקח בחשבון לא רק את השינוי בקצבת ה-BEG אלא גם את שער החליפין הממוצע של האירו מול הש"ח באותה התקופה אשר גם ירד בשנים האחרונות ומשום כך שיטה זו לא עודכנה תקופה ארוכה.
רק ביום העדכון הקרוב, שנקבע בצו ל-1 באפריל, ניתן יהיה לדעת האם ואם כן-באיזה שיעור, תביא אותה הגדלה הקצבאות ה-BEG גם להגדלת קצבאות הנכות ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

להודעה שפורסמה על ידי רשות הפיצויים בברלין - http://www.berlin.de/labo/entschaedigungsbehoerde/dienstleistungen/aktuell_info.html .
להודעה שפורסמה על ידי רשות הפיצויים בסארבורג - http://www.afw-saarburg.de/web_de/news_de/publish/news_47.html .
 לצו הקובע את שיטת חישוב הקצבה מהאוצר לפי ה-BEG - צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010 - http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/A46219B9-735C-427C-8581-56E7578F3E52/19985/6888.pdf .


אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
החישובים נעשו למטרות הדגמה בלבד ועלולים לכלול טעויות או להשתנות עקב נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.
המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות הרלבנטיות לכל מקרה ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד. 
 
 
 
 

                                


                                  תאריך ושעה
 


התחברות לחברים

[Top]                [Add to Favorites]               [Site Map]